ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนพิริยะโยธิน 62 ซ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี 40 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เบอร์โทรศัพท์ :

02-586-9391,02-9108-001-2

มือถือ :

08-3436-3456,062-9429142

การติดต่อทางอีเมลส์ :

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องการเข้าสมัครเรียนของโรงเรียน ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาที่อีเมลส์ biriyayodhin@gmail.com

Facebook : biriya.biriyayodhinLine ID:0834363456

สายรถประจำทางที่ผ่านถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

สาย 16, 30ร , 50, 65 , 97 ,505

สายรถประจำทางที่ผ่านถนนประชาชื่น

สาย 66,67,70