ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

สถานที่ตั้ง :

โรงเรียนพิริยะโยธิน 62 ซ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี 40 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เบอร์โทรศัพท์ :

02-910-8001

มือถือ :

08-3436-3456 , 06-2942-9142

การติดต่อทางอีเมลส์ :

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องการเข้าสมัครเรียนของโรงเรียน
ท่านสามารถส่งรายละเอียดมาที่อีเมลส์ biriyayodhin@gmail.com

Facebook : biriya.biriyayodhinLine ID : 0834363456

โรงเรียนเข้า-ออก ได้หลายเส้นทาง เดินทางเข้าตามเส้นทาง A C D E F H I G
เส้นหลัก : ซ.กรุงเทพ-นนท์ 40 (E)และ ซ.ประชาชื่น 24 (A)

สายรถประจำทางที่ผ่านถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

สาย 16, 30ร , 50, 65 , 97 ,505

รถประจำทางที่ผ่านถนนประชาชื่น

สาย 66,67,70