ร.ร.พิริยะโยธิน ประกาศมาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี

    นางพรรณทิพย์ แสนสระดี

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

    29 กุมภาพันธ์ 2563