ข่าวประกาศ

 • วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 63 (เปิดเรียน)

  โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ (ไม่หยุด)

  และผู้ที่มารับ-ส่ง กรุณาใส่หน้ากากอนามัยมาทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรค

 • 13 ต.ค.63

  วันคล้ายวันสรรคต ร.9 (โรงเรียนหยุด)

 • 23 ต.ค.63

  วันปิยมหาราช (โรงเรียนหยุด)

 • กิจกรรมพิเศษ

  เรียนว่ายน้ำกันเสาร์-อาทิตย์ รอบบ่าย และเย็น สอบถาม ID line: 0834363456

ช่องทางสื่อสาร

biriyayodhin@gmail.com biriya.biriyayodhin Line ID:0834363456

บริหารงานโดย


ผอ.พรรณทิพย์ แสนสระดี


ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย