ข่าวประกาศ

 • ขอแสดงความยินดี

  กับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนชั้น ป. 1 คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าสอบ

  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา, โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์, โรงเรียนดรุณพัฒน์

 • 10 ธ.ค.62

  วันรัฐธรรมนูญ ((โรงเรียนหยุด))

 • 25 ธ.ค.62

  กิจกรรมวันคริสต์มาส

 • กิจกรรมพิเศษ

  เรียนว่ายน้ำกันเสาร์-อาทิตย์ รอบบ่าย และเย็น สอบถาม ID line: 0834363456

ช่องทางสื่อสาร

biriyayodhin@gmail.com biriya.biriyayodhin Line ID:0834363456

บริหารงานโดย


ผอ.พรรณทิพย์ แสนสระดี


ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย