ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครู ร.ร.พิริยะโยธิน
ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปี 2565